Võ Lâm Ngũ Bá | Nghe Truyện Kiếm Hiệp

Võ lâm ngũ bá - phần 1

Võ lâm ngũ bá - phần 2

Võ lâm ngũ bá - phần 3

Võ lâm ngũ bá - phần 4

Võ lâm ngũ bá - phần 5

Võ lâm ngũ bá - phần 6

Võ lâm ngũ bá - phần 7

Võ lâm ngũ bá - phần 8

Võ lâm ngũ bá - phần 9

Võ lâm ngũ bá - phần 10

Võ lâm ngũ bá - phần 11

Võ lâm ngũ bá - phần 12

Võ lâm ngũ bá - phần 13

Võ lâm ngũ bá - phần 14

Võ lâm ngũ bá - phần 15

Võ lâm ngũ bá - phần 16

Võ lâm ngũ bá - phần 17

Võ lâm ngũ bá - phần 18

Võ lâm ngũ bá - phần 19

Võ lâm ngũ bá - phần 20

Võ lâm ngũ bá - phần 21

Võ lâm ngũ bá - phần 22

Võ lâm ngũ bá - phần 23

Võ lâm ngũ bá - phần 24

Võ lâm ngũ bá - phần 25

Võ lâm ngũ bá - phần 26

Võ lâm ngũ bá - phần 27

Võ lâm ngũ bá - phần 28

Võ lâm ngũ bá - phần 29

Võ lâm ngũ bá - phần 30

Võ lâm ngũ bá - phần 31

Võ lâm ngũ bá - phần 32

Võ lâm ngũ bá - phần 33

Võ lâm ngũ bá - phần 34

Võ lâm ngũ bá - phần 35

Võ lâm ngũ bá - phần 36

Võ lâm ngũ bá - phần 37

Võ lâm ngũ bá - phần 38

Võ lâm ngũ bá - phần 39

Võ lâm ngũ bá - phần 40

Võ lâm ngũ bá - phần 41

Võ lâm ngũ bá - phần 42

Võ lâm ngũ bá - phần 43

Võ lâm ngũ bá - phần 44

Võ lâm ngũ bá - phần 45

Võ lâm ngũ bá - phần 46

Võ lâm ngũ bá - phần 47

Võ lâm ngũ bá - phần 48

Võ lâm ngũ bá - phần 49

Võ lâm ngũ bá - phần 50

Võ lâm ngũ bá - phần 51

Võ lâm ngũ bá - phần 52

Võ lâm ngũ bá - phần 53

Võ lâm ngũ bá - phần 54

Võ lâm ngũ bá - phần 55

Võ lâm ngũ bá - phần 56

Võ lâm ngũ bá - phần 57

Võ lâm ngũ bá - phần 58

Võ lâm ngũ bá - phần 59

Võ lâm ngũ bá - phần 60

Võ lâm ngũ bá - phần 61

Võ lâm ngũ bá - phần 62

Võ lâm ngũ bá - phần 63

Võ lâm ngũ bá - phần 64

Võ lâm ngũ bá - phần 65

Võ lâm ngũ bá - phần 66

Võ lâm ngũ bá - phần 67

Võ lâm ngũ bá - phần 68

Võ lâm ngũ bá - phần 69 (end)


Võ Lâm Ngũ Bá Full truyện kiếm hiệp Kim Dung | Nghe Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất.

Võ Lâm Ngũ Bá hay có tên gọi khác là Thiên Hạ Ngũ Tuyệt để chỉ năm người có võ công cao nhất trong  Xạ Điêu Tam Bộ Khúc của Kim Dung. Năm người sẽ đại diện cho năm phương hướng đông, tây, nam, bắc và trung tâm. Nhóm này được bầu ra thông qua một cuộc Hoa Sơn luận kiếm. Đây là một sự kiện đặc biệt trong võ lâm đương thời. Trong đó những cao thủ có tiếng tăm nhất sẽ được mời đến núi Hoa Sơn để luận kiếm. Năm người mạnh nhất sẽ được gọi là Thiên hạ ngũ tuyệt hay với cách gọi khác là Võ Lâm Ngũ Bá.

Võ Lâm Ngũ Bá | Nghe Truyện Kiếm Hiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hide picture