Nữ Hoàng Ai Cập | Nghe Truyện Mp3 Audio

Tập 1 Lời nguyền 3000 năm trước

Tập 2 Biệt giam trong cung cấm

Tập 3 Người con gái

Tập 4 KHÓI LỬA KINH THÀNH TÊBÊ

Tập 5 TRUY TÌM TRÊN SA MẠC

Tập 6 HOÀNG PHI CAROL

Tập 7 HÀM SƯ TỬ

Tập 8 HẢM KỊCH BUỔI ĐI SĂN

Tập 9 TRỞ LẠI CAIRO

Tập 10 TRUY TÌM HOÀNG PHI MẤT TÍCH

Tập 11 VỤ BẮT CÓC TRÊN SA MẠC

Tập 12 MƯU MA CHƯỚC QUỶ

Tập 13 THÂN GÁI DẶM TRƯỜNG

Tập 14 ANH HÙNG THẤT THẾ

Tập 15 KẾ HOẠCH GIẢI CỨU CON TIN

Tập 16 BÀI HỌC CỦA TIÊN ĐẾ

Tập 17 MỐI ĐE DỌA TỪ BABYLON

Tập 18 ÂM MƯU ÁM SÁT HOÀNG PHI

Tập 19 NỮ SỨ GIẢ LIBIA

Tập 20 CHUYẾN CÔNG DU BÃO TÁP

Tập 21 NGỤC THẤT DƯỚI CHÂN THÁP

Tập 22 LỬA THIÊU THÁP BABEL

Tập 23 THẦN LINH NỔI GIẬN

Tập 24 THOÁT HIỂM

Tập 25 SA MẠC TỬ THẦN

Tập 26 TÂM SỰ ASISƯ

Tập 27 ÂM MƯU CỦA QUAN TƯ TẾ

Tập 28 NƯỚC MẮT HOÀNG PHI

Tập 29 SỰ HIỂU LẦM ĐÁNG TIẾC

Tập 30 LỜI CẦU HÔN KHIẾM NHÃ

Tập 31 NIỀM VUI ĐOÀN TỤ

Tập 32 KẺ THÙ TUYÊN CHIẾN

Tập 33 VÒNG VÂY GIỮA SA MẠC

Tập 34 GÂY THÙ CHUỐC OÁN

Tập 35 DÒNG SÔNG OAN NGHIỆT

Tập 36 HOÀNG TỬ SI TÌNH

Tập 37 SỨC ÉP TỪ LIBIA

Tập 38 ĐỘC KẾ CỦA NỮ HOÀNG

Tập 39 BÊN BỜ BIỂN CHẾT

Tập 40 NỖI ĐAU QUÁ LỚN

Tập 41 TRẬN HẢI CHIẾN

Tập 42 TẾ ĐÀN ĐỎ LỬA

Tập 43 LY RƯỢU ĐỘC

Tập 44 HÀNH TRÌNH ĐẾN MINOA

Tập 45 VÙNG ĐẤT DỮ

Tập 46 QUÁI NHÂN ATORAT

Tập 47 ÂM MƯU CỦA HOÀNG THÁI HẬU

Tập 48 MÊ CUNG HUYỀN BÍ

Tập 49 TAI NẠN TRONG ĐÊM LỄ HỘI

Tập 50 TÂM SỰ QUÁI NHÂN

Tập 51 NƯỚC CỜ CỦA QUAN TƯ TẾ

Tập 52 THÁC SƯƠNG MÙ

Tập 53 HUYNH ĐỆ TƯƠNG TÀN

Tập 54 SÓNG DẬY BIỂN ÊGÊ

Tập 55 MENFUISU NỔI GIẬN

Tập 56 ĐỤNG ĐỘ THỦY QUÁI

Tập 57 BÃO TỐ TRÊN BIỂN PALOS

Tập 58 HOÀNG PHI BABYLON

Tập 59 MỤ PHÙ THỦY TRÊN ĐẢO CẦU VỒNG

Tập 60 BÙA MÊ MA THUẬT

Tập 61 ĐÁM CƯỚI THÀNH TROIA

Tập 62 TRẬN TẬP KÍCH TRONG ĐÊM

Tập 63 LẠC GIỮA VÒNG VÂY

Tập 64 NIỀM VUI ĐOÀN TỤ

Tập 65 QUÁI NHÂN ĐÒI NỢ

Tập 66 THỜI THƠ ẤU CỦA IZUMIN

Tập 67 ĐỨA CON RƠI CỦA TIÊN ĐẾ

Tập 68 NGƯỜI ANH EM BẤT HẢO

Tập 69 QUÁ KHỨ BẤT MINH

Tập 70 TÊN TỘI PHẠM MẠO DANH

Tập 71 VƯƠNG TRIỀU NGHIÊNG NGỬA

Tập 72 VỤ MƯU SÁT BẤT THÀNH

Tập 73 NỮ HOÀNG AMAZON

Tập 74 MỪNG ĐẬP NƯỚC SÔNG NIN

Tập 75 BẮT CÓC HOÀNG PHI

Tập 76 TÌM HOÀNG PHI YÊU QUÝ

Tập 77 MUÔN DẶM TÌM NÀNG

Tập 78 HIỂM HỌA VÂY QUANH

Tập 79 BIỂN LỬA MÊNH MÔNG

Tập 80 TRẬN ĐẠI HỒNG THỦY

Tập 81 TRỞ VỀ AI CẬP

Tập 82 THÁI TỬ ẤN ĐỘ

Tập 83 LỜI TIÊN TRI

Tập 84 BIẾN CỐ LỊCH SỬ

Tập 85 MINOSU Ở AI CẬP

Tập 86 VỊ HÔN THÊ CỦA IZUMIN

Tập 87 THỊ SÁT DÂN TÌNH

Tập 88 HÀNH TRÌNH ĐẾN SHEBA

Tập 89 CUỘC CHIẾN DƯỚI BIỂN SÂU

Tập 90 SỨC HÚT CỦA HOÀNG ĐẾ MENFUISU

Tập 91 QUYẾT ĐỊNH CỦA HOÀNG TỬ IZUMIN

Tập 92 HIỂM NGUY RÌNH RẬP

Tập 93 HOÀNG ĐẾ MENFUISU MẤT TÍCH

Tập 94 HOÀNG ĐẾ NƠI ĐÂU

Tập 95 ÁM SÁT HOÀNG PHI

Tập 96 THÂM SƠN CÙNG CỐC

Tập 97 MỐI THÙ XƯA

Tập 98 VỘI VÃ TỚI NUBIA

Tập 99 ẢO MỘNG TÌNH YÊU

Tập 100 SINH TỬ BÊN NHAU

Tập 101 CUỘC GẶP THOÁNG QUA

Tập 102 THEO DÒNG LỊCH SỬ

Tập 103 VÙNG ĐẤT MỚI

Tập 104 DIỆN KIẾN HOÀNG PHI

Tập 105 ĐÁNH BẠI KẺ THÙ XƯA

Tập 106 NỖI NIỀM HOÀNG TỬ

Tập 107 HOÀNG ĐẾ MENFUISU NỔI NÓNG

Tập 108 TRẬN ĐỘNG ĐẤT

Tập 109 VỊ KHÁCH PHƯƠNG ĐÔNG

Tập cuối

Xin giới thiệu với quý vị các bạn bộ truyện rất hay: Nữ Hoàng Ai Cập. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bộ truyên này full đến tập cuối Nữ Hoàng Ai Cập nhé!

 1. Lời nguyền 3000 năm trước
 2. Biệt giam trong cung cấm
 3. Người con gái
 4. KHÓI LỬA KINH THÀNH TÊBÊ
 5. TRUY TÌM TRÊN SA MẠC
 6. HOÀNG PHI CAROL
 7. HÀM SƯ TỬ
 8. HẢM KỊCH BUỔI ĐI SĂN
 9. TRỞ LẠI CAIRO
 10. TRUY TÌM HOÀNG PHI MẤT TÍCH
 11. VỤ BẮT CÓC TRÊN SA MẠC
 12. MƯU MA CHƯỚC QUỶ
 13. THÂN GÁI DẶM TRƯỜNG
 14. ANH HÙNG THẤT THẾ
 15. KẾ HOẠCH GIẢI CỨU CON TIN
 16. BÀI HỌC CỦA TIÊN ĐẾ
 17. MỐI ĐE DỌA TỪ BABYLON
 18. ÂM MƯU ÁM SÁT HOÀNG PHI
 19. NỮ SỨ GIẢ LIBIA
 20. CHUYẾN CÔNG DU BÃO TÁP
 21. NGỤC THẤT DƯỚI CHÂN THÁP
 22. LỬA THIÊU THÁP BABEL
 23. THẦN LINH NỔI GIẬN
 24. THOÁT HIỂM
 25. SA MẠC TỬ THẦN
 26. TÂM SỰ ASISƯ
 27. ÂM MƯU CỦA QUAN TƯ TẾ
 28. NƯỚC MẮT HOÀNG PHI
 29. SỰ HIỂU LẦM ĐÁNG TIẾC
 30. LỜI CẦU HÔN KHIẾM NHÃ
 31. NIỀM VUI ĐOÀN TỤ
 32. KẺ THÙ TUYÊN CHIẾN
 33. VÒNG VÂY GIỮA SA MẠC
 34. GÂY THÙ CHUỐC OÁN
 35. DÒNG SÔNG OAN NGHIỆT
 36. HOÀNG TỬ SI TÌNH
 37. SỨC ÉP TỪ LIBIA
 38. ĐỘC KẾ CỦA NỮ HOÀNG
 39. BÊN BỜ BIỂN CHẾT
 40. NỖI ĐAU QUÁ LỚN
 41. TRẬN HẢI CHIẾN
 42. TẾ ĐÀN ĐỎ LỬA
 43. LY RƯỢU ĐỘC
 44. HÀNH TRÌNH ĐẾN MINOA
 45. VÙNG ĐẤT DỮ
 46. QUÁI NHÂN ATORAT
 47. ÂM MƯU CỦA HOÀNG THÁI HẬU
 48. MÊ CUNG HUYỀN BÍ
 49. TAI NẠN TRONG ĐÊM LỄ HỘI
 50. TÂM SỰ QUÁI NHÂN
 51. NƯỚC CỜ CỦA QUAN TƯ TẾ
 52. THÁC SƯƠNG MÙ
 53. HUYNH ĐỆ TƯƠNG TÀN
 54. SÓNG DẬY BIỂN ÊGÊ
 55. MENFUISU NỔI GIẬN
 56. ĐỤNG ĐỘ THỦY QUÁI
 57. BÃO TỐ TRÊN BIỂN PALOS
 58. HOÀNG PHI BABYLON
 59. MỤ PHÙ THỦY TRÊN ĐẢO CẦU VỒNG
 60. BÙA MÊ MA THUẬT
 61. ĐÁM CƯỚI THÀNH TROIA
 62. TRẬN TẬP KÍCH TRONG ĐÊM
 63. LẠC GIỮA VÒNG VÂY
 64. NIỀM VUI ĐOÀN TỤ
 65. QUÁI NHÂN ĐÒI NỢ
 66. THỜI THƠ ẤU CỦA IZUMIN
 67. ĐỨA CON RƠI CỦA TIÊN ĐẾ
 68. NGƯỜI ANH EM BẤT HẢO
 69. QUÁ KHỨ BẤT MINH
 70. TÊN TỘI PHẠM MẠO DANH
 71. VƯƠNG TRIỀU NGHIÊNG NGỬA
 72. VỤ MƯU SÁT BẤT THÀNH
 73. NỮ HOÀNG AMAZON
 74. MỪNG ĐẬP NƯỚC SÔNG NIN
 75. BẮT CÓC HOÀNG PHI
 76. TÌM HOÀNG PHI YÊU QUÝ
 77. MUÔN DẶM TÌM NÀNG
 78. HIỂM HỌA VÂY QUANH
 79. BIỂN LỬA MÊNH MÔNG
 80. TRẬN ĐẠI HỒNG THỦY
 81. TRỞ VỀ AI CẬP
 82. THÁI TỬ ẤN ĐỘ
 83. LỜI TIÊN TRI
 84. BIẾN CỐ LỊCH SỬ
 85. MINOSU Ở AI CẬP
 86. VỊ HÔN THÊ CỦA IZUMIN
 87. THỊ SÁT DÂN TÌNH
 88. HÀNH TRÌNH ĐẾN SHEBA
 89. CUỘC CHIẾN DƯỚI BIỂN SÂU
 90. SỨC HÚT CỦA HOÀNG ĐẾ MENFUISU
 91. QUYẾT ĐỊNH CỦA HOÀNG TỬ IZUMIN
 92. HIỂM NGUY RÌNH RẬP
 93. HOÀNG ĐẾ MENFUISU MẤT TÍCH
 94. HOÀNG ĐẾ NƠI ĐÂU
 95. ÁM SÁT HOÀNG PHI
 96. THÂM SƠN CÙNG CỐC
 97. MỐI THÙ XƯA
 98. VỘI VÃ TỚI NUBIA
 99. ẢO MỘNG TÌNH YÊU
 100. SINH TỬ BÊN NHAU

…………………………………

Mời quý vị cùng nghe truyện.

Nữ Hoàng Ai Cập | Nghe Truyện Mp3 Audio

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hide picture